Hooidelta logo
vertelt u alles over hooibergen en hooicultuur

Van oerbos tot hooiland

Het onderzoeksproject dat u informeert over de fascinerende geschiedenis van de IJsseldelta als hooidelta en uitmondt in een digitaal museum.

1.jpg

Eeuwenlang is Nederland in cultuur gebracht waarbij het oerbos en de moerassen uiteindelijk zijn veranderd in cultuurgrond. Hooi en hooiwinning bepaalden in hoge mate de wijze waarop wij Nederland zien. Dat is nog helemaal actueel wanneer we naar de weilanden kijken; de IJsseldelta bestaat voor het overgrote deel uit weidegrond.

2.jpg

Voordat er sprake was van gemotoriseerd verkeer waren paarden voor een groot deel “verantwoordelijk” voor de mobiliteit. Nog tot in het begin van de twintigste eeuw waren paardentrams de normaalste zaak van de wereld. Ook in de steden, het leger, de politie, overal werden paarden ingezet om vervoer van mens en goederen te regelen. Maar hoe kwam met aan het voer voor al die paarden? Dat werd natuurlijk ingekocht. En het bleek al heel snel dat er zeer goed hooi kwam uit de IJsseldelta; de voedingswaarden van dat hooi waren uitstekend en daardoor was de IJsseldelta een hele belangrijke producent van hooi. Hoe komt dat?

3.jpg

Als het gras van al die duizenden hectares gemaaid moest worden dan gebeurde dat met de zeis. Daarvoor kwamen grote groepen Duitse gastarbeiders de grens over, soms met het gehele gezin. Vervolgens moest het gemaaide gras op het land “bewerkt” worden totdat het als hooi kon worden binnengehaald. Hoe deed men dat allemaal? Wat is van dat alles nog terug te vinden? Hoe werd dat hooi opgeslagen? Hoe kwam het terecht in de steden of bij het leger?

4.jpg

De IJsseldelta is, zoals het grootste deel van Nederland door mensenhanden gemaakt. Hoe zag het landschap van de delta er uit voordat de mens het in cultuur ging brengen. Kan door onderzoek hierin inzicht worden verkregen? En is het mogelijk dat landschap “virtueel” te reconstrueren? En kunnen we daar dan wellicht “virtueel” door heen wandelen?

5.jpg

Er is nog veel uit overlevering bekend onder de bevolking. Het is interessant om daar onderzoek naar te doen. Zo mag je aannemen dat het Hasselter “Euifeest” een oogstfeest is zoals er zovele oogstfeesten zijn in Nederland. Voor zover bekend is dat het enige oogstfeest dat getooid is met de naam “Euifeest”. Wat is er bekend over die naamgeving?

De beantwoording van de bovenstaande vragen vergt wetenschappelijk onderzoek. Ook is er voor dit project een actieve inbreng van de inwoners van de IJsseldelta nodig. Via deze website, pers en symposia wordt u als bewoner bij dit project betrokken en worden de resultaten met u gecommuniceerd. Het nu al bestaande digitale museum over hooibergen zal met die van "Van Oerbos tot Hooiland"  worden aangevuld. Ook zullen de resultaten een onderdeel vormen van het toekomstige “Nederlands Hooiberg Museum” op het hooibergenterrein in Hasselt. Voor informatie over het plan van aanpak en de uitvoering van het onderzoek klikt u hier.

Website mede mogelijk gemaakt door