Hooidelta logo
vertelt u alles over hooibergen en hooicultuur

Veel doelen en ideeën

4.jpg

Met de herontwikkeling van dit terrein willen de werkgroep en de gemeente de volgende doelen realiseren:

1.            Cultuurhistorie

Dit unieke cultuurhistorische waardevolle terrein voor Nederland bewaren en beleefbaar maken.

Het cluster van hooibergen op die plek behouden en de functie van hooiopslag herstellen.

Verder biedt dit hooibergenterrein kansen om verdwenen hooibergen te vervangen. Hetzij door hooibergen uit de regio, maar ook door verschillende in Nederland voorkomende hooibergtypen.

2.            Educatie en informatie

Het hooibergenterrein in Hasselt leent zich uitstekend om het verhaal te vertellen over betekenis van het hooi in het verleden, evenals de hooicultuur, hooiopslag in Nederland en de regio. Ook kan worden verklaard waarom hooi uit dit gebied – de IJsseldelta - tot het beste hooi van Nederland behoort en welke invloed de hooibouw op het landschap van de IJsseldelta had en heeft. Het is de bedoeling deze informatie voor een breed publiek evenals voor het onderwijs toegankelijk te maken.

Daarnaast is er informatie over de in Nederland en in deze regio voorkomende hooibergen. Specifieke ambachten en bouwtechnieken zullen te zien zijn in een op te richten informatiecentrum voor de bouw en restauratie van Nederlandse hooibergtypen. Behalve voor een breed publiek, staat dit informatiecentrum ook ten dienste van opdrachtgevers en deskundigen voor (her-)bouw en restauratie van hooibergen. Ook vakonderwijs en scholing op het gebied hooibergbouw is een belangrijke doelstelling.

3.            Recreatie, toerisme en educatie

Fietsers, wandelaars, verblijfsrecreanten zijn van harte welkom. Het terrein maakt deel uit van een netwerk met andere recreatieve locaties in de regio, b.v. het natuurgebied de Olde Maten, informatiecentrum de Veldschuur en Zwartewaterklooster. Het terrein wordt opgenomen in het fietspaden en wandelnetwerk. Het project maakt deel uit van het Nationaal Landschap IJsseldelta en onderhoudt een relatie met het Nederlands Openluchtmuseum.

4.            Duurzaamheid

De werkgroep kiest voor duurzaamheid in de volle breedte. Enkele voorbeelden: Het gebruik van verantwoorde materialen bij het bouwen en inrichten van gebouwen. Naast een energieneutraal beheer zal ook verantwoord met water en afval omgegaan worden. Gestreefd wordt naar kleinschalige, duurzame energieopwekking. De oorspronkelijke flora en fauna moet worden hersteld. De verhardingen worden beperkt en de randen worden vernat. Duurzaamheid zal ook op sociaal en organisatorisch gebied ingevuld worden.

Als leidend principe kiest de werkgroep voor “behoud door ontwikkeling”.

5.jpg

In 2015 werd een inloopbijeenkomst en werksessie georganiseerd om inwoners en organisaties te informeren over het de wensen tot van herbestemming en te vragen naar hun ideeën.

Hierbij een beknopte weergave:

 • Historische hooiberg als bouw- en leerproject.
 • Historische hooiberg als informatiecentrum voor restauratie- en bouw van hooibergen.
 • Hooibergen voor hooiopslag en – hooihandel van “IJsseldelta- en Vechtdalhooi”.
 • Nederlands Hooiberg Museum.
 • Museum over hooicultuur in Nederland, met nadruk op de IJsseldelta.
 • Theehuis of museumcafé en toiletvoorziening.
 • Nieuwbouw van hooiberg-woningen.
 • Dagbesteding voor mensen met een beperking.
 • Een cluster met appartementen voor begeleid wonen.
 • Energie-installatie op biomassa voor materiaal uit de Olde Maten.
 • Uitzichttoren.
 • Verkooppunt streekproducten.
 • (Mini-)windturbines.
 • Moestuin en/of heemtuin.
 • Riet- c.q. helofytenfilter.
 • Parkeervoorziening auto’s en fietsen.
 • In- en uitstappunt voor bussen.

Voor het opstellen van de ontwerpen heeft de werkgroep een selectie gemaakt uit de bovengenoemde mogelijkheden.

De bouw van individuele hooibergwoningen vindt de werkgroep niet passend. Het openbare karakter van het terrein wordt dan te zeer aangetast. De verwerking van biomassa uit de Olde Maten is naar de mening van de werkgroep te grootschalig en daarom evenmin geschikt.

De volgende onderdelen vindt de werkgroep passend:

Hooibergen voor hooiopslag en verkoop; museum hooicultuur; museum hooibergen, informatiepunt hooibergbouw en restauratie; diverse typen hooibergen, museum-café; cluster met appartementen voor begeleid wonen, uitzichtpunt, verkoopschuur, moestuin, helofytenfilter, (mini-)windturbines, plek voor locatie-theater; parkeerplaats auto’s en fietsen, pad naar de Veldschuur en tenslotte rietlanden.

Website mede mogelijk gemaakt door