Hooidelta logo
vertelt u alles over hooibergen en hooicultuur

DE BOEKWINKEL

1 Hooibergen in Nederland.

"Hooibergen in Nederland" "Geschiedenis en behoud van een agrarisch cultuurmonument"  Frontpagina Hooibergboekbehandelt de geschiedenis en verspreiding van de hooiberg in Nederland. Regionale verschillen komen uitgebreid aan bod in de regio's Noordwest-Salland, Vechtstreek en Noord-Twente, Zuid-Salland en Zuid-Twente, Graafschap, Veluwe, Betuwe, Gooi, Eemdal en Utrechtse Heuvelrug. De lezer kan met het boek in de hand een tocht maken langs bewaard gebleven voorbeelden van diverse typen bergen. Om de bouwer van vandaag behulpzaam te zijn, is een hoofdstuk opgenomen over zelfbouw en worden nuttige tips gegeven met betrekking tot het onderhoud. Daarnaast wordt een tot op heden ontbrekende eenduidige typologie van hooibergen voorgesteld. Een lijst met de belangrijkste publicaties over hooibergen en een verklarende woordenlijst completeren het geheel. Het boek is geschreven door Suzan Jurgens , Marten Jansen en Wim Lanphen. 

Hooibergen in Nederland is leerzaam, fraai vormgegeven en biedt veel kijkplezier dankzij de tientallen prachtige paginavullende kleurenfoto's van onder meer landschapsfotograaf Henk Frons en schrijver Wim Lanphen, van onderzoeker Suzan Jurgens, van Tom Jurgens en van Maja de Zwaan. 

De publicatie is te koop bij de erkende boekhandel en

Waanders in de Broeren

Achter de Broeren 1-3

8011 VA Zwolle

ISBN 978-90-6697-193-6

 

2. Een Oost Nederlandse hooiberg bouwen
met Willem Ruhof

Tekst en fotos: Wim Lanphen

Bouwboek RuhofbergenEen fotoreportage van de bouw van een Oost Nederlandse vierroeder door Willem Ruhof in Beerze. 112 pagina's. Met veel sfeerfoto's van het vlechtwerkdorpje. Het boek is bedoeld voor de serieuze bouwer die een authentieke regiospecifieke berg wil bouwen. NB Overal waar relevant wordt ook de informatie verschaft om een West Nederlandse berg te kunnen bouwen. Omdat de doelgroep klein is kon dit boek niet op de gewone wijze worden uitgebracht. Het boek is dan ook door de schrijver zelf op internet bij een amerikaans internetbedrijf gebouwd. U kunt het boek direct bestellen bijBlurb.com . Tip! Bij bestellen dient u in het vakje waar QTY staat het aantal boeken dat u wilt bestellen in te vullen. Anders komt u niet verder. 

Degenen die het boek hebben beoordeeld zijn overigens van mening dat het ook een typisch "coffeetable" boek is: een hebbeding voor liefhebbers van buitenleven. Even een beeld krijgen van het boek?  Klik hier

3. Fietstocht door de Betuwe.

De fietstocht wordt op dit moment opnieuw gecontroleerd

4. Hooibergen in.....

Historisch geograaf Suzan Jurgens, bestuurslid van de voormalige SKHN, en wetenschappelijk medewerker, heeft onderzoeken gepleegd in onder meer enkele gemeenten met concentraties van hooibergen. Van haar hand zijn onder meer Hooibergen in Voorst en Hooibergen in Blaricum.

4.1 Hooibergen in de gemeente Voorst

hooibe1_small.jpgIn "Hooibergen in de gemeente Voorst" wordt verslag gedaan van een inventarisatie van oude, moderne en nieuwe hooibergen in het hele grondgebied van de gemeente Voorst op de Oost-Veluwe. Deze gemeente omvat de dorpen Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Wilp, Klarenbeek (gedeeltelijk) en Voorst, alsmede de kernen De Vecht, Posterenk, Wilp-Achterhoek, Bussloo, Gietelo en Klein-Amsterdam. Alle in 2004 aanwezige hooiberg(restanten) worden beschreven, tevens worden enige historische bijzonderheden van het perceel vermeld. Elke beschrijving wordt vergezeld door een foto van de desbetreffende hooiberg. Van acht hooibergen is een opmetingstekening opgenomen. De inventarisatie wordt voorafgegaan door een uitgebreid algemeen deel, waarin onder andere aan de orde komen geschiedenis en verspreiding van de hooiberg, bouwkundige kenmerken van de hooibergen in deze regio, hefwerktuigen. Ook wordt getracht voor deze gemeente een verband te leggen tussen hooiberg en boerderijgrootte en hooiberg en landschapstype, gecombineerd met het bouwjaar van de hooiberg (summier). Achterin bevindt zich een verklarende woordenlijst. Het boek is geschreven door Suzan Jurgens

Het boek telt 192 pagina's. Afbeeldingen in zwart/wit, kleurenkatern. Het boek is te bestellen bij G. Schimmel, Basseltlaan 21, 7391 GD Twello, tel. 0571-271503. ISBN 90-809288-1-X.

4.2 Alles over hooibergen

Alles over hooibergen. Compleet met Blaricumse situatie beschrijft de hooibergen in tBlaricum.JPGhet unieke dorp Blaricum. Uniek, omdat er nog 38 hooibergen in de bebouwde kom staan, in het oude deel van Blaricum. In Blaricum bestond tot in de jaren '70 van de 20 e eeuw de zogeheten erfgooijersorganisatie, min of meer te vergelijken met de marken in Oost-Nederland. In 1972 waren er nog vijftig boeren in Blaricum. Naast de status van beschermd dorp speelde in het voortbestaan van de hooibergen ook een rol dat uitbreiding van de bedrijven niet mogelijk was, onder andere door de groei van de woningbouw. Een aantal van deze hooibergen wordt ook nu nog agrarisch gebruikt. Mede daarom zijn er vele moderne hooibergen, met metalen of betonnen roeden en een golfplaten kap. Toch zijn er ook nog enkele authentieke houten hooibergen met rieten kap te bewonderen. Van elk van deze 38 hooibergen is een beschrijving opgenomen met een afbeelding. Deze beschrijving wordt voorafgegaan door een zeer uitgebreid algemeen deel, met de nieuwste inzichten omtrent geschiedenis en verspreiding, constructiegegevens van diverse typen hooibergen, hefinstrumenten, regionale verschillen, wetenswaardigheden over het gebruik van de hooiberg, broei, buitenlandse hooibergen en nieuwe functies voor hooibergen. Ook is een verklarende woordenlijst opgenomen. Het boek is geschreven door Suzan Jurgens.

Het boekje, een speciale uitgave van de Historische Kring Blaricum, telt 126 pagina's en is voorzien van vele afbeeldingen in kleur, alsmede vele historische foto's (in zwart/wit). Het is te bestellen op het redactieadres van de Historische Kring Blaricum, Kogge 10, 1261 VK Blaricum, tel. 035-5312799, email Redactie@histkringblaricum.nl .

5. Literatuur overig

Bieleman, J., ‘Kapbergen en hooiberging’. In: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum, Nijmegen/Arnhem, 1996

Bieleman J.  Kapbergen en hooibergen - in: Jaarboek Ned. Openluchtmuseum 1996 , blz.249-289.

Francq van Berkhey, J. le, Natuurlijke Historie van Holland, negende deel. Leiden,1811

Goutbeek, A. en E. Jans, Hooibergen in Oost-Nederland. Kampen, 1988

Heidemij, Hooi- en graanbergen langs het voormalige Zuiderzeegebied. Arnhem, 1944

Hekker, R.C., ‘Het hooiberggebied’. In: Volkskunde, 9 (1950), pp 31-40

Hekker, R.C., ‘De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland’. In: Duizend jaar bouwen in Nederland, deel 2, Amsterdam, 1957

Hekker R.C.  Het hooiberggebied - Volkskunde jaargang 1950 , blz. 31-40

Hoitink, H., ‘Een éénroedige hooiberg bouwen’. In: Landleven 6/1 (2001), pp 82-85

Hoitink, H., ‘Monumentale hooiberg herbouwd’. In: Landleven 9/1 (2004), pp 30-37

Hol, A.R., ‘De hooiberg en zijn verspreiding’. In: Volkskunde, 5 (1946), pp 22-43

Jurgens, S.M., De Friese hooiberg: een overlever? In: Fryslân, historisch tijdschrift. Themanummer De nieuwe Friese boerderij, 24ste jaargang, nummer 3, mei/juni 2018, pp.16-19.

Jurgens, S.M. Jansen M, Lanphen W., ' Hooibergen in Nederland', Ijsselacademie , Kampen 2008

Jurgens, S.M., Hooibergen en vloedschuren in het Gelders rivierengebied. Scriptie Universiteit Utrecht, 1990

Jurgens, S.M., ‘Hooibergen en vloedschuren in het Gelders rivierengebied’. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 1993-2, pp 41-52

Jurgens, S.M., Hooibergen niet meer zo vanzelfsprekend, in: Heemschut, 1994/1, pp. 31-32

Jurgens, S.M., Heuschober und Flutscheunen im Flußgebiet der Provinz Gelderland (Niederlande), in: Kulturlandschaft, Zeitschrift für Angewandte Historische Geographie 7/2 (1997), pp. 77-80

Jurgens, S.M., Hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop, in: Lek en Huibert Kroniek, 12e jaargang, 2010, nr. 3, pp. 4-54

Jurgens, S.M., Paal- of veldschuren in Drongen, in: Jaarboek 2007 Heemkundige Kring Dronghine, pp. 171-206

Jurgens, S.M., 'Hooibergen in de gemeente Voorst.' Voorst, 2004

Jurgens, S.M., The hay barn, in: Calendarul Maramureşului, Jaargang 5, 2010, nr. 10-11

Jurgens, S.M. 'Hooibergen in de gemeente Amersfoort', Apeldoorn, 2009

Jurgens, S.M., 'Alles over hooibergen, compleet met Blaricumse situatie', Historische kring Blaricum, 2007

Jurgens, S.M., 'Paalschuren en hooibergen.' In: Land in Zicht, 75/2 (2006), pp 2-13

Jurgens,S.M., ' Paalschuren in Vlaanderen. In: Land in Zicht, 75/3 (2006), pp 38-45

Jurgens, S.M., 'Paalschuren in Vlaanderen en Wallonië, in: Land in zicht 76/4 (2007), pp. 26-28

Jurgens, S.M., 'Hoort de hooiberg bij de Zeeuwse boerderij of niet?', in: De boom in, Kwartaalblad van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, (2011), Lentenummer, pp. 24-25

Jurgens, S.M., 'Size matters: de grootte van roedenbergen vergeleken', in: Westerheem, jaargang (2015), 64/6, pp. 354-368

Jurgens, S.M., 'Uit de stad verbannen: hooi- en zaadbergen van stadsboeren', in: Tijdschrift voor Historische Geografie,  (2016), 1e jaargang/nummer 4, pp. 198-212

Molen, S.J. van der, ‘Over de hooiberg en zijn verspreiding in vroeger tijd’. In: Volkskunde, 7 (1948), pp 97-107

Ribbers, A., ‘De hooiberg is in Nederland ontstaan’. In: Landleven 10/6 (2005), pp 80-84

Sotriffer, K., Heu & Stroh, Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte. Linz, 1990

Wouters, J., ‘Nog de paalschuur’. In: Volkskunde, 6 (1947), pp 132-133

Wouters J.  Nog de hooiberg - Volkskunde jaargang 1946 , blz. 132-133 
   (reactie/aanvulling op het artikel van R. Hol "De hooiberg en zijn verspreiding") [nr. 6 i.h. overzicht].

Zimmermann, W.H., ‘Erntebergung in Rutenberg und Diemen aus archäologischer und volkskundlicher sicht’. In: Néprajzi Értesitö 71-73 (1989-1991), pp 71-104

Zimmermann, W.H., ‘The ‘helm’ in England, Wales, Scandinavia and North America’. In: Vernacular Architecture, 23 (1992), pp 34-43

Zimmermann, W.H., Der Rutenberg – Ein Landwirtschaftliches Nebengebäude zum Bergen von Feldfrüchten und Heu. Overdruk uit: Der Sachsen Spiegel, 1995, pp 207-216

 

Website mede mogelijk gemaakt door