Hooidelta logo
vertelt u alles over hooibergen en hooicultuur

Nieuwbouw en Restauratie

Hooibergen, en dan vooral de oude houten berg,  verdwijnen in rap tempo. De toenemende leegstand van boerderijen geeft kansen voor degene die voor het wonen en/of werken  op het platteland verkiest.  In toenemende mate krijgen daardoor boerderijen een tweede leven.  Steeds vaker wordt daarbij de oude hooiberg gered of wordt een nieuwe geplaatst. Ook de hobbyboer bouwt weer aan de hooiberg. Ze dragen bij aan het aanzicht van het platteland en de diversiteit.  Recreatie is daarmee gediend, de volksgezondheid ook.  Steeds meer betekent het toenemende restaureren en nieuwbouwen ook  regiospecifiek werken. 

Restaureren Restaureren betekent voor sommigen een bouwsel volledig in kaart brengen, het daarna met de grond gelijk maken en met nieuwe materialen nauwkeurig gecopieerd weer opbouwen. En een andere functie geven. Anderen doen hetzelfde maar gebruiken zoveel mogelijk de oude materialen. En zo zijn er meer opvattingen over restaureren en/of nieuwbouw.

In de afgelopen jaren hebben zeer veel hobbyisten en professionals advies ingewonnen bij het Hooibergmuseum rond nieuwbouw en restauratie. Inmiddels zijn vanuit de meeste vragen de antwoorden in de site geïntegreerd. Vooral de hooibergdatabase kan u veel leren.  In enkele regio's is ook de Monumentenwacht nauw betrokken bij restauratie van hooibergen. 

De monumentenwacht doet het zeer zorgvuldig. behoudt wat hergebruikt kan worden, vervangt met gecopieerd nieuw als het niet anders kan en past aan waar bestendigheid dat vraagt.  Wij hebben enkele van projecten voor u op PDF, zeer leerzaam als het onder meer om maten en materialen gaat. Ook de rubriek Constructie kan leerzaam zijn. U treft als hulp ook een lijst van professionele bouwers in het vervolgmenu.

Informeer ook eens bij de regionale stichting Agrarisch Erfgoed of  Regionale Boerderijenstichting als u regiospecifieke vragen hebt.  www.agrarischerfgoed.nl

Enkele monumentale bergen zijn in de afgelopen jaren particulier gerestaureerd, vooral de dubbele berg de Werff was een zo leerzaam project dat we een verslag hebben opgenomen.

We hebben voor u voorts een aantal oude deelconstructies gefotografeerd, kijk maar eens in de fotodatabase gemeenten en kies in het uitrolmenu voor deelconstructies. Hier kunt u op uw gemak streekeigen kenmerken bestuderen.  

Nieuwbouw

 

Bij nieuwbouw komt heel wat kijken. Vooral frustatie vaak rond de vergunning van de gemeente.. Tenzij u goed voorbereid aan de slag gaat. Dat betekent allereerst een idee, dan een schets, en dan al naar de gemeente om over een vergunning te gaan praten.  Kijk ook eens op internet naar de Omgevingswet.

Tussen nieuwbouw en restauratie in staan onder meer de hooibergen gebouwd door Willem Ruhof. 
Nieuwbouw betreft vaak neerzetten in 1 dag van een confectiehooiberg.  Restauratie betekent zorgvuldig het bestaande in oude staat herstellen. Willem Ruhofbouw betekent het neerzetten van een nieuwe berg met in acht neming van de oude regio of lokale kenmerken en bouwwijze en bouw zelf.  Inmiddels zijn er zoveel Ruhof bergen dat we er een aparte rubriek van hebben gemaakt , een boek hebben gemaakt , en ze onder de thema's hebben geplaatst. Bouwboek Ruhofbergen

 

 

 

 

"Een Oost Nederlandse Hooiberg bouwen"  verkrijgbaar op internet: www.blurb.com.

Authentiek Bouw bv uit Nieuwleusen heeft zich de Ruhof stijl eigen gemaakt.  Uiteraard zijn er ook andere bouwers die grondig onderzoek hebben verricht voordat ze gingen bouwen. Kijk eens bij de nieuwbouw van een vijfroeder (Degen) en een vierroeder gebouwd door Gerrit van der Glint. 

Tenslotte hebben we bouwtekeningen. 


 

 

Website mede mogelijk gemaakt door