Hooidelta logo
vertelt u alles over hooibergen en hooicultuur

De hooiberg is vanouds een agrarisch bedrijfsgebouw voor de opslag van hooi en granen . Maar ook een wijkplaats voor dieren.  Eind 20e eeuw dreigde de berg snel te verdwijnen. Andere opslagmethoden voor hooi sloegen onbarmhartig toe. Rond 1970 verscheen het  eerste standaardwerk over Hooibergen in Oost Nederland van de hand van Ab Goutbeek en Everhard Jans.  Gewaarschuwd werd voor het verdwijnen van een markant nederlands boerderijmeubel.  Rond 2000 startte een studente historische geografie, Suzan Jurgens,  met het inventariseren van de hooibergen in het Gelders Rivierengebied. Begin 2002 werd door Wim Lanphen het fundament gelegd voor een site gewijd aan de hooiberg.  Deze groeide in de loop der jaren uit tot Het Nederlands Hooibergmuseum.  Header oude hooibergmuseumEen groepje betrokkenen richtte  in 2005 de Stichting Kennisbehoud Hooibergen (SKHN) op.  De vroegere studente, inmiddels dé hooibergdeskundige van Nederland,  Suzan Jurgens, werd de wetenschappelijk medewerker.  Samen met de grondlegger van de hooibergsite adviseerde zij  jaarlijks zo'n  300 bouwers en restaurateurs van bergen door heel Nederland.  Door de jaren heen werd de vergaarde kennis op de site opgeslagen en toegankelijk gemaakt.  Het leidde tot rond de 350 bezoekers per dag en tegenwoordig een 150 bezoekers per dag.  Inmiddels is er naast alle kennis een fotodatabase gegroeid van rond de  2000 voornamelijk oude houten hooibergen, gefotografeerd tussen 2002 en 2010.  

Een internationaal Haynetwerk is actief.

tboek0001.JPGIn 2007 werd het standaardwerk "Hooibergen in Nederland" ten doop gehouden bij de IJsselacademie.  Hetzelfde jaar verscheen "Een Oostnederlandse Hooiberg bouwen" van de hand van Wim Lanphen.  In 2016 verschijnt een brochure over de hooiberg  gepubliceerd door de Rijksdientst voor het Cultureel Erfgoed.tBlaricum.JPG
Het aantal gemeenten dat haar hooibergestand laat inventariseren is nog steeds groeiend. De literatuurlijst wordt steeds langer.

 

 

Inmiddels is er een revival van de hooiberg.  Nostalgie speelt een belangrijke rol. Maar ook wordt de eenvoudige constructie voor steeds meer doeleinden ingezet. Tenslotte, niet in het minst door Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, waarbij het Agrarisch Erfgoed Nederland logoHooibergmuseum en SKHN zijn aangesloten en de aangesloten regionale boerderijstichtingen.

Het hooibergmuseum is hiervoor een belangrijk instrument. U treft informatie aan over de historie, bouw en werking van de roedenberg.  We geven veel info over zelf bouwen en restaureren. U treft fotodatabases aan over hooibergen in Nederland en de wereld. En hooi en kunst is een hele wereld apart!

Medio 2015 concludeerde het bestuur van SKHN  dat de kennis over de hooiberg goed toegankelijk is. SKHN besloot tot opheffen en de site elders te gaan onderbrengen. Eind 2015 bleek het initiatief Hooidelta de gedroomde hoeder van de site te kunnen worden. In 2016 werd de site geleidelijk overgeheveld. Een andere doelstelling van de SKHN wordt ook gerealiseerd, naast een virtueel museum komt er nu ook een fysiek museum, op een heel bijzondere plek in het hart van het mooiste hooigebied van Nederland.

Door de nieuwe constructie is het mogelijk de site nieuw leven in te blazen en bezoekers te informeren en te adviseren. Wim Lanphen en Suzan Jurgens blijven om die reden aan Hooidelta verbonden.

 

Website mede mogelijk gemaakt door